onsdag 28 juli 2010

Mörbylånga kommun á la Nina

Så här vill jag att Mörbylånga kommun skulle se ut om fyra år om kristdemokraterna fick bestämma:
Hela Mörbylånga kommun skulle leva där våra äldre, barnfamiljerna och de svaga i samhället sätts i fokus. Människor bestämmer över sin egen vardag där alla familjer, i dess olika former, skulle ha valmöjligheter utifrån olika behov.

För våra småbarnsfamiljer skulle vårdnadsbidrag vara en valmöjlighet för dem som ordnar barnomsorg själva. Barnomsorg på obekväma arbetstider erbjuds de familjer som behöver det. Barnfamiljerna har fortfarande valmöjligheten att välja en privat förskola och skola till sina barn.

Äldreomsorgen styrs av de äldres behov och önskemål där Lagen om Valfrihet (LOV) är en verklighet för våra äldre. För dem som vill bo på ett trygghetsboende är det en valmöjlighet. Tryggheten finns också att äldre par skall kunna bo och leva de sista åren ihop oavsett olika omsorgsbehov och insatser.

Kommunens fokus skulle vara på det som är dess huvuduppgift dvs att driva våra kärnverksamheter. Vi skall inte sväva ut i annat som inte är renodlade kommunala verksamheter. På så sätt kan vi ha ordning och reda på ekonomin.

Politiken skulle uppmuntra och stimulera för att skapa tillväxt i alla delar av vår kommun. Fler företag etablerar sig som skapar fler jobb, bättre ekonomi och välfärd.

Det skulle vara möjligt för alla att vara miljövän. Vi lever, reser, tillverkar och transporterar på ett miljövänligt sätt och samtidigt utvecklar vår ekonomi och livsvillkor. Tillverkning och användning av biogas är en verklighet för alla ölänningar. Rent vatten är ett grundläggande behov som skulle vara tillgängligt i hela vår kommun.

Det här tycker jag är den viktigaste frågan inför kommunvalet:
Jag tycker att kommunens fokus måste vara på det som är dess huvuduppgift dvs att driva våra kärnverksamheter och inte på ett otal andra investeringar.

Jag tycker att våra äldre, barnfamiljerna och de svaga måste komma först i vår kommun. Att vi helhjärtat satsar på valfrihet för våra kommuninnevånare som ger dem möjlighet att forma sina liv utifrån sina egna behov. Politikens roll skall vara att stödja - inte styra.

Det här tycker jag är det största problemet i Mörbylånga kommun just nu:
Mörbylånga kommun har tyvärr ett motsatsförhållande i norra och södra kommundelen som måste få en bra balans. Det är ett måste att främja utvecklingen och inflyttningen till södra Öland genom bl.a. bättre kommunikationer och locka företag att etablera sig.

Vi har idag en stor inflyttning i norra kommundelen vilket är bra och gagnar hela kommunen. Det är viktigt att tillgodose de ökande krav på kommunal service i denna del av kommunen, som tex barnomsorg och skola för både våra yngre och äldre barn. Det som är bra i ena delen av kommunen, är även bra för den andra.

För att hela kommunen skall leva måste vi alla få ett synsätt som inte sätter den förödande bypolitiken i centrum. Helhetsperspektiv är ett måste för framtiden.

Det här tycker jag borde åtgärdas akut i Mörbylånga kommun:
Att fokus läggs på våra renodlade kommunala kärnverksamheter och inte på ett otal andra inveteringar. "En kommun skall vara bäst på att vara en kommun".

Det här den största skillnaden mellan kristdemokraterna och de andra partierna i Mörbylånga kommun:
Vi kristdemokrater vill ha en mer tryggare och mänskligare kommun genom att de äldre, barnfamiljerna och de svaga måste komma först. Människor måste få bestämma mer över sin egen vardag där alla familjer, i dess olika former, skulle ha valmöjligheter utifrån olika behov. Vi önskar färre politiska pekpinnar i människors liv, inte fler.

tisdag 27 juli 2010

13 steg till ett mänskligare Sverige

1. LÅT FAMILJERNA BESTÄMMA MER! Ge för sjutton makten till dem som vet bäst - Föräldrarna!! Vi politiker tror vi vet bäst..men nej, nej..det gör vi inte.
2. MER RESPEKT FÖR ÄLDRE! Inte fasen vill jag sluta med att bestämma över mitt liv bara för att jag blir gammal. Mer valfrihet till de äldre är ett måste.
3. TRYGGARE VÅRD UTAN KÖER! Det är tryggt att veta att den som behöver vård får det. Men ingen vill vänta i evigheter för att få trygg och säker vård. Bort med köerna i sjukvården!
4. ALLA SOM KAN SKA FÅ JOBBA! Att känna sig behövd är ett grundläggande behov. Att sänka arbetslösheten handlar inte bara om ekonomi utan också om en meningsfylld tillvaro. Vi behöver ett samhälle som tar tillvara på människors möjligheter och inneboende förmåga. Vi behöver också ett trygghetssystem som med rätt insatser och stöd hjälper fler att gå från arbetslöshet till jobb. Den som saknar förutsättningar att jobba ska ges en trygg försörjning.
5. FLER FÖRETAG GER FLER JOBB! Sänkta skatter och avgifter för företag. ROT och RUT-avdrag. Förenklade regler. Nya företag skapar nya arbetstillfällen som skapar bättre ekonomi som skapar mer välfärd som skapar mer pengar i plånboken som skapar mer.... Jobblinjen äger!!
6. INGEN SKALL BEHÖVA VARA RÄDD! Med en familje- och skolpolitik som ser till att barn växer upp i en trygg tillvaro skapar vi ett mänskligare och tryggare samhälle. Fler närpoliser som jobbar med tidiga insatser ute i vårt samhälle. Brott skall få påföljder och samma regler skall gälla alla oavsett bakgrund.
7. TRYGGARE BARN LÄR SIG MER! I skolan får vi kunskap. Kunskap lär vi oss på olika sätt. Skolan måste tidigt uppmärksamma de barn som har behov av särskilt stöd. Skolan måste också ha en tydlig värdegrund. Respekt för att människor är olika, men lika mycket värda. Grundläggande människovärdesprinciper!!!
8. EGET SPARANDE ÄR OCKSÅ VÄLFÄRD! Mer pengar i plånboken ger mer trygghet. Nej till höjd skatt och ge folk en chans att ha slantar kvar innan månaden är slut. Säg hej till Spara och hej då till Slösa!
9. VÄLKOMMEN TILL SVERIGE! Sverige skall vara ett öppet land för människor som flyr från förtryck och förföljelse. Främlingsfientlighet hör inte hemma hos Kristdemokraterna. Basta!!
10. SAMHÄLLET ÄR STÖRRE ÄN STATEN! Engagemang är viktigt. Varje människa ingår i olika gemenskaper där familjen är den viktigaste. Vad vore livet utan vännerna, föreningen, idrottslaget, fackföreningen mm. Mer engagemang i Sverige - Skattebefria gåvor till ideella organisationer!
11. KULTUR ÄR LIVSVIKTIGT! Vad är kultur? Den är naturligtvis olika för olika personer. Oavsett så är den lika viktig för den skapar sammanhang. Ett måste i ett civilicerat samhälle. Låt kuluren blomstra!! Rock on!!
12. EN STARK RÖST I VÄRLDEN! Sveriges bistånd skall vara generöst. Att kämpa mot fattigdom i världen är inte bara bistånd. Det kräver att vi också kämpar för rättvis och hållbar global utveckling, jämdtälldhet och demokrati.
13. TÄNK PÅ NÄSTA GENERATION! Det skall vara enkelt och lätt att vara miljövän och svårt och dyrt att vara miljöbov. Miljöarbete och ekonomisk utveckling måste gå hand i hand.

Gör som jag - Rösta på Kristdemokraterna den 19 september!!

tisdag 20 juli 2010

Rödgrönt valhot

Destu fler barnfamiljer jag träffar och pratar med destu mer övertygad blir jag. Övertygad om att de rödgrönas valhot att införa tvångskvoterad föräldraförsäkring är ett kvalificerat sätt att tala om för människor att - vi politiker vet bäst.

Att omyndigförklara småbarnsföräldrar att ta egna beslut är inte vad ett modernt samhälle vill ha. 8 av 10 småbarnsföräldrar säger nej till tvångskvoterad föräldraförsäkring. De tycker att de klarar sig alldeles utmärkt utan de rödgrönas politiska pekpinnar i deras vardag.

Som kristdemokrat anser jag att politiken har sina gränser. Politiker skall inte styra ännu mer och begränsa människors handlingsytrymme.

Vilka vet bäst? Barnfamiljerna eller politikerna?

Rösta på kristdemokraterna den 19 september.

torsdag 8 juli 2010

Den åtråvärda trycksvärtan

Svarta pengar har man hört talat om men inte sotiga. Jag pratar naturligtvis om Gudrun Schymans repektlösa sedelbundsluntande i Almedalen i veckan.

Ja, det är för jäkligt att kvinnor förlorar 100 000 kr lön varje minut, jämfört med män. Sverige 2010!!! Ett land som dessutom säger sig vara bra på jämställdhet. Nej, det ÄR inte ok förän både män och kvinnor får lika lön för lika arbete. Enkel ekvation!!

Vad jag inte gillar i Schymans agerande är just respektlösheten för pengar. Att de som donerade pengarna godkände det är en sak men kunde de inte ha donerat pengarna till något viktig verksamhet som tex till verksamheter som stödjer och förebygger kvinnomisshandel. Då hade pengarna kommit till något gott istället för att nu flyga i vinden som aska.

Allt för mediapubliciteten tydligen. Media som blir mer och mer kräsna på vad som skall kittla och fånga deras intresse i framtiden. Är det ok att göra vad som helst för trycksvärtans skull? Vad blir nästa politiska tokgrej?