tisdag 20 juli 2010

Rödgrönt valhot

Destu fler barnfamiljer jag träffar och pratar med destu mer övertygad blir jag. Övertygad om att de rödgrönas valhot att införa tvångskvoterad föräldraförsäkring är ett kvalificerat sätt att tala om för människor att - vi politiker vet bäst.

Att omyndigförklara småbarnsföräldrar att ta egna beslut är inte vad ett modernt samhälle vill ha. 8 av 10 småbarnsföräldrar säger nej till tvångskvoterad föräldraförsäkring. De tycker att de klarar sig alldeles utmärkt utan de rödgrönas politiska pekpinnar i deras vardag.

Som kristdemokrat anser jag att politiken har sina gränser. Politiker skall inte styra ännu mer och begränsa människors handlingsytrymme.

Vilka vet bäst? Barnfamiljerna eller politikerna?

Rösta på kristdemokraterna den 19 september.