onsdag 28 juli 2010

Mörbylånga kommun á la Nina

Så här vill jag att Mörbylånga kommun skulle se ut om fyra år om kristdemokraterna fick bestämma:
Hela Mörbylånga kommun skulle leva där våra äldre, barnfamiljerna och de svaga i samhället sätts i fokus. Människor bestämmer över sin egen vardag där alla familjer, i dess olika former, skulle ha valmöjligheter utifrån olika behov.

För våra småbarnsfamiljer skulle vårdnadsbidrag vara en valmöjlighet för dem som ordnar barnomsorg själva. Barnomsorg på obekväma arbetstider erbjuds de familjer som behöver det. Barnfamiljerna har fortfarande valmöjligheten att välja en privat förskola och skola till sina barn.

Äldreomsorgen styrs av de äldres behov och önskemål där Lagen om Valfrihet (LOV) är en verklighet för våra äldre. För dem som vill bo på ett trygghetsboende är det en valmöjlighet. Tryggheten finns också att äldre par skall kunna bo och leva de sista åren ihop oavsett olika omsorgsbehov och insatser.

Kommunens fokus skulle vara på det som är dess huvuduppgift dvs att driva våra kärnverksamheter. Vi skall inte sväva ut i annat som inte är renodlade kommunala verksamheter. På så sätt kan vi ha ordning och reda på ekonomin.

Politiken skulle uppmuntra och stimulera för att skapa tillväxt i alla delar av vår kommun. Fler företag etablerar sig som skapar fler jobb, bättre ekonomi och välfärd.

Det skulle vara möjligt för alla att vara miljövän. Vi lever, reser, tillverkar och transporterar på ett miljövänligt sätt och samtidigt utvecklar vår ekonomi och livsvillkor. Tillverkning och användning av biogas är en verklighet för alla ölänningar. Rent vatten är ett grundläggande behov som skulle vara tillgängligt i hela vår kommun.

Det här tycker jag är den viktigaste frågan inför kommunvalet:
Jag tycker att kommunens fokus måste vara på det som är dess huvuduppgift dvs att driva våra kärnverksamheter och inte på ett otal andra investeringar.

Jag tycker att våra äldre, barnfamiljerna och de svaga måste komma först i vår kommun. Att vi helhjärtat satsar på valfrihet för våra kommuninnevånare som ger dem möjlighet att forma sina liv utifrån sina egna behov. Politikens roll skall vara att stödja - inte styra.

Det här tycker jag är det största problemet i Mörbylånga kommun just nu:
Mörbylånga kommun har tyvärr ett motsatsförhållande i norra och södra kommundelen som måste få en bra balans. Det är ett måste att främja utvecklingen och inflyttningen till södra Öland genom bl.a. bättre kommunikationer och locka företag att etablera sig.

Vi har idag en stor inflyttning i norra kommundelen vilket är bra och gagnar hela kommunen. Det är viktigt att tillgodose de ökande krav på kommunal service i denna del av kommunen, som tex barnomsorg och skola för både våra yngre och äldre barn. Det som är bra i ena delen av kommunen, är även bra för den andra.

För att hela kommunen skall leva måste vi alla få ett synsätt som inte sätter den förödande bypolitiken i centrum. Helhetsperspektiv är ett måste för framtiden.

Det här tycker jag borde åtgärdas akut i Mörbylånga kommun:
Att fokus läggs på våra renodlade kommunala kärnverksamheter och inte på ett otal andra inveteringar. "En kommun skall vara bäst på att vara en kommun".

Det här den största skillnaden mellan kristdemokraterna och de andra partierna i Mörbylånga kommun:
Vi kristdemokrater vill ha en mer tryggare och mänskligare kommun genom att de äldre, barnfamiljerna och de svaga måste komma först. Människor måste få bestämma mer över sin egen vardag där alla familjer, i dess olika former, skulle ha valmöjligheter utifrån olika behov. Vi önskar färre politiska pekpinnar i människors liv, inte fler.