tisdag 29 december 2009

Adjöss för buss!


Självklart kommer inte bussåkandet för våra skolbarn i Mörbylånga kommun att helt upphöra om vi får en 6-9-skola i Färjestaden men det kommer såklart att reduceras rejält. Naturligtvis vill jag begränsa bussåkandet för våra elever i framtiden. Det kan inte vara rimligt att bussa majoriteten av högstadieeleverna i vår kommun från Färjestaden till Mörbylånga när ca 80 % av eleverna i årskurs 6-9 finns i den norra kommundelen inom en snar framtid.

Jag står således bakom det arbete som vi i Skolnämnden nu har påbörjat, dvs titta på en ny skolorganisation där förskolan t.o.m. årskurs 5 kan fortsätta som idag på de skolor som redan finns. Vi skapar då utrymme på alla de skolor i norra kommundelen som idag är "knökfulla" till bristningsgränsen. Jag vill även i framtiden erbjuda våra elever kommunal 6-9-skola på Skansenskolan i Mörbylånga och en ny 6-9-skola i Färjestaden. Naturligtvis också valmöjligheten att välja att gå årskurs 7-9 på Friskolan i Färjestaden. Valfrihet stärker en kommun och är bra för alla kommuninnevånare oavsett vilken verksamhet det är.

Denna nya skolorganisation skulle redan år 2012 innebära ca 200 elever på Skansenskolan årskurs 6-9 och ca 300 elever på den nya 6-9-skolan i Färjestaden. Detta tror jag är den enda rimliga lösningen för vår skolorganisation, för miljön, för inflyttningen till vår kommun och framför allt för våra elever. Detta är således något jag kommer att arbeta aktivt för inom kommande framtid.

Viktigt i detta arbete är för mig att Alunskolan skall vara kvar på södra Öland. Vi måste jobba mycket aktivt för att vända den negativa trend som finns i den södra kommundelen. Alunskolan behövs för att kunna vända denna trend. Men är detta endast skolnämndens ansvar? Nej, jag tycker inte det. Det måste ligga på alla nämnders och förvaltningar ansvar att se till att arbeta för en utveckling som säkrar Alunskolans framtid. Ingen skola - ingen inflyttning på södra Öland.

Det kommer att bli ett spännande år som vi har framför oss. Nu är det verkligen dags att börja jobba för en ny skolorganisation. Buss på´et!!

2 kommentarer:

Anders sa...

Gott Nytt År !!!
Stå på er i skolnämnden. Ni är helt klart inne på rätt spår.
Lycka till !

Nina sa...

Tack och Gott Nytt År på dig också, Anders!

Härligt stt Skolnämnden har din din support. Visst är vi inne på rätt spår. Tveklöst!!