söndag 3 januari 2010

En politikers "kloka ord"

Det har gått ett par dagar sedan jag läste den artikel som Barometern publicerade om Niklas Wykman, ordförande i MUF. En artikel som kanske skulle ha lämnat mitt medvetande efter en stund men den här gjorde inte det av en märklig anledning.

Niklas förklarade ett fenomen som jag, som politiker, har haft svårt att sätta ord på genom åren:

"All närhet till makt korrumperar och förvrider människor"

Detta är något som man måste vara ärlig och erkänna att man på det ena eller andra sättet har kommit i kontakt med. Kan man inte erkänna att man själv har fallit offer för detta fenomen så kan man säkert påvisa att detta sker runt omkring oss...hela tiden...överallt..hos alla politiker, mer eller mindre.

Det finns ett antal deviser, eller kloka ord som jag hellre vill kalla det för, som jag vill bära med mig i mitt politiska värv i framtiden. Det ena fick jag klart för mig under den första etappen av den ledarskapsutbildning som jag har fått det stora
förtroendet av mitt parti att vara en av deltagarna i landet. "En stängd hand vinner inget". Med andra ord, ger du ingen makt så får du ingen makt. En öppen hand är givmild och stärker givarens förtroende.

Den andra blir nu Wykmas ord: "All närhet till makt korrumperar och förvrider människor". Dessa ord skall försöka göra mig öppen i sinnet för att inte trampa på alla makt-minor som kan göra mig blind för vad makt kan göra med oss människor.

Kanske hittar jag några fler "kloka ord" i framtiden...

Inga kommentarer: