tisdag 27 juli 2010

13 steg till ett mänskligare Sverige

1. LÅT FAMILJERNA BESTÄMMA MER! Ge för sjutton makten till dem som vet bäst - Föräldrarna!! Vi politiker tror vi vet bäst..men nej, nej..det gör vi inte.
2. MER RESPEKT FÖR ÄLDRE! Inte fasen vill jag sluta med att bestämma över mitt liv bara för att jag blir gammal. Mer valfrihet till de äldre är ett måste.
3. TRYGGARE VÅRD UTAN KÖER! Det är tryggt att veta att den som behöver vård får det. Men ingen vill vänta i evigheter för att få trygg och säker vård. Bort med köerna i sjukvården!
4. ALLA SOM KAN SKA FÅ JOBBA! Att känna sig behövd är ett grundläggande behov. Att sänka arbetslösheten handlar inte bara om ekonomi utan också om en meningsfylld tillvaro. Vi behöver ett samhälle som tar tillvara på människors möjligheter och inneboende förmåga. Vi behöver också ett trygghetssystem som med rätt insatser och stöd hjälper fler att gå från arbetslöshet till jobb. Den som saknar förutsättningar att jobba ska ges en trygg försörjning.
5. FLER FÖRETAG GER FLER JOBB! Sänkta skatter och avgifter för företag. ROT och RUT-avdrag. Förenklade regler. Nya företag skapar nya arbetstillfällen som skapar bättre ekonomi som skapar mer välfärd som skapar mer pengar i plånboken som skapar mer.... Jobblinjen äger!!
6. INGEN SKALL BEHÖVA VARA RÄDD! Med en familje- och skolpolitik som ser till att barn växer upp i en trygg tillvaro skapar vi ett mänskligare och tryggare samhälle. Fler närpoliser som jobbar med tidiga insatser ute i vårt samhälle. Brott skall få påföljder och samma regler skall gälla alla oavsett bakgrund.
7. TRYGGARE BARN LÄR SIG MER! I skolan får vi kunskap. Kunskap lär vi oss på olika sätt. Skolan måste tidigt uppmärksamma de barn som har behov av särskilt stöd. Skolan måste också ha en tydlig värdegrund. Respekt för att människor är olika, men lika mycket värda. Grundläggande människovärdesprinciper!!!
8. EGET SPARANDE ÄR OCKSÅ VÄLFÄRD! Mer pengar i plånboken ger mer trygghet. Nej till höjd skatt och ge folk en chans att ha slantar kvar innan månaden är slut. Säg hej till Spara och hej då till Slösa!
9. VÄLKOMMEN TILL SVERIGE! Sverige skall vara ett öppet land för människor som flyr från förtryck och förföljelse. Främlingsfientlighet hör inte hemma hos Kristdemokraterna. Basta!!
10. SAMHÄLLET ÄR STÖRRE ÄN STATEN! Engagemang är viktigt. Varje människa ingår i olika gemenskaper där familjen är den viktigaste. Vad vore livet utan vännerna, föreningen, idrottslaget, fackföreningen mm. Mer engagemang i Sverige - Skattebefria gåvor till ideella organisationer!
11. KULTUR ÄR LIVSVIKTIGT! Vad är kultur? Den är naturligtvis olika för olika personer. Oavsett så är den lika viktig för den skapar sammanhang. Ett måste i ett civilicerat samhälle. Låt kuluren blomstra!! Rock on!!
12. EN STARK RÖST I VÄRLDEN! Sveriges bistånd skall vara generöst. Att kämpa mot fattigdom i världen är inte bara bistånd. Det kräver att vi också kämpar för rättvis och hållbar global utveckling, jämdtälldhet och demokrati.
13. TÄNK PÅ NÄSTA GENERATION! Det skall vara enkelt och lätt att vara miljövän och svårt och dyrt att vara miljöbov. Miljöarbete och ekonomisk utveckling måste gå hand i hand.

Gör som jag - Rösta på Kristdemokraterna den 19 september!!

Inga kommentarer: