söndag 10 maj 2009

Partiers ställningtagande i folkomröstningen

Samma dag som valet till Europaparlamentet har vi på Öland en folkomröstning om att ev slå ihop våra två kommuner - Mörbylånga kommun och Borgholms kommun. En utredning har gjorts och nyss har information gått ut till kommuninnevånarna. Vad tycker de olika partierna då? Vad är deras officiella ställningstagande? Först började journalisterna och nu börjar kommuninnevånare att ställa dessa frågor. Mail ramlar in från medborgare som undrar varför partierna inte gör en partilinje i denna fråga. Min reflektion är att det knappt finns ett parti som kan gå ut med ett klockrent ställningstagande i frågan om vi skall slå ihop Ölands två kommuner eller inte. Några har gjort pressmeddelande om en linje som de kan anse sig att de flesta medlemmar kan ställa sig bakom, men det känns vagt ändå, tycker jag. De flesta partier har både Ja- och Nej-anhängare och det gör att en ödmjuk inställning i frågan infinner sig hos många partiledningar i kommunen. Det är ju den enskildes rättighet att rösta efter egen övertygelse, anser jag, och jag tror inte våra kommuninnevånare tänker rösta enl en uppkommen partilinje bara för att de är anhängare av en viss partis politik i övrigt. När det gäller enskilda politiker så görs personliga uttalanden efter egen övertygelse. Själv har jag som gruppledare i Mörbylånga kommun en stor ödmjukhet över att vi har anhängare både för och emot en sammanslagning trots att jag själv har en klar åsikt. Jag kommer att delta i skoldebatter som anhängare av den ena sidan efter egen övertygelse och när kommunen har informationsmöte på olika ställen i min kommun, där alla partier har företrädare som deltar, kommer jag även där att vara anhängare av samma linje. Dock med en ödmjukhet över mina medlemmars olika åsikter.
Sammanfattningsvis är min tolkning att det kommer knappast att bli några partier som gör en tvärsäker linje inför folkomröstningen. Enskilda politiker kommer dock att göra sina röster hörda. Det är jag övertygad om. Och...jag är en Ja-anhängare. Öland blir rundare om vi blir en kommun.

Inga kommentarer: