onsdag 22 december 2010

I demokratins tjänst..

Ja, då var det klubbat. Efter ett megalångt kommunfullmäktige så klubbades diverse uppdrag i min kommun. Min största politiska glädje är att fått förtroendet att vara ordförande i kommunfullmäktiges Demokratiberedning. Områden som Jämställdhet, Medborgardialog, Integration och Demokrati skall behandlas i denna beredning. Kommer att bli enormt intressant.

Som ni redan förstår så klappar Ninas politikerhjärta för just Demokratifrågor men även för frågor som rör Barn och Ungdomar och Vård och omsorg. Så...det är ju extra bra att Nina just kommer att arbeta med dessa frågor i kommunen under dessa utskott nästa mandatperiod.

Att vara ersättare i kommunstyrelsen skall bli lärorikt. Detta politiska arbete har jag inte haft direkt insyn i tidigare. Har varit lite knöligt att ha varit gruppledare i fyra år och inte haft grepp om kommunstyrelsens arbete, det måste erkännas. Men det är nya tider på gång...

Jag kommer även att träda in i ett helt nytt område nästa mandatperiod via Handikapprådet. Skall bli enormt intressant, och en utmaning, att jobba med tillgänglighetsfrågor.

Om någon undrar.. Ja, Nina är nöjd!!

2 kommentarer:

Anders sa...

Du har en fin informatör ang. handikappfrågor och tillgänglighet i huset mittemot.

Nina sa...

Är informatören Ulla eller du?