måndag 18 maj 2009

Att utvidga sin horisont

Det är nu ett tag sedan som vi boende på Öland började smaka på möjligheten att eventuellt slå ihop våra två kommuner på vår vackra ö. Den första tanke som slog mig var: Detta går aldrig!! Bytänkandet som i stort sett finns på hela Öland gjorde mig tveksam till om detta är möjligt. Lägger vi sedan till den enormt starka bypolitiken som råder gjorde det mig ännu mer tveksam till en lyckad fusion. Denna negativa tanke födde dock ganska snart en stark lust att vilja förändra just detta fenomen. Då jag är mycket förvånad över att bypolitiken många gånger går före viljan att se helheten i sin kommun så, anser jag, att detta måste brytas så fort det bara går. Det tar ett antal generationer att förändra känslan av "vi och dom". När en ort bara någon mil bort blir "dom" så blir jag inte bara förvånad, utan även skrämd. Det är inte konstruktivt för Öland att många ölänningar ser andra ölänningar som "främlingar". Nej, någon gång måste vi börja med att arbeta bort denna snäva horisontlinje som hindrar vår framtida utveckling på Öland. Vi bor på denna unikt vackra ö allihop, låt oss då agera tillsammans.
Det går att läsa i tidningarna att det endast är inflyttade på Öland som vill se denna sammanslagning som ett faktum. Det är inte sant, det finns många ölänningar som har flera generationer bakom sig på Öland som mest ser fördelar med en sammanslagning. Själv är jag inflyttad till denna underbara ö och är sedermera även politiskt aktiv i Mörbylånga kommun. Gör det mig mer angelägen att vilja vidga horisonten och se Öland som ett enat landskap och ett starkare varumärke nationellt och internationellt? Nej, blir mitt svar. Min övertygelse är att det inte enbart är vi inflyttade på Öland som vill se framtida möjligheter för denna ö genom en sammanslagning av våra kommuner. Jag ser en vilja och en vision hos många som är födda och uppväxta på Öland att medverka till att en ny modern och effektivare kommun skapas.
Kritikerna ropar högt och är fundersamma till att slå ihop våra penningpåsar. I söder kan vi läsa att det finns kommuninnevånare som inte vill bidra med skattepengar till Borgholms kommun, som anses leva i det blå och inte har ett ekonomiskt ansvar. Vidare går att läsa att genomsnittslönen är lägre i Borgholms kommun som således bidrar mindre till den kommunala skattkistan. Min fråga blir då: Hur länge klarar vi i Mörbylånga kommun, som idag är en liten kommun, att i framtiden vara en väl fungerande kommun med ekonomiskt ansvar för våra kärnverksamheter som tex. äldreomsorg, skola, barnomsorg, social stöd till våra kommuninnevånare som har det svårt? Slår vi ihop våra kommuner är vi fortfarande en liten kommun nationellt sätt men Öland kommer att få en större potential som vi kan nyttja och utveckla tillsammans. Vår ekonomi behöver stärkas och det gör vi bäst tillsammans. Det är väl känt att det ger bättre ekonomi att vara sambos än särbos. I de flesta samboförhållanden har oftast inte båda två exakt samma lön men viljan att leva och utvecklas tillsammans vinner. Låt Mörbylånga och Borgholm flytta ihop och bilda familj!
Den, i mina ögon, dumma avgörande frågan för många om var kommunhuset skall ligga på Öland om vi slår ihop våra kommuner, känns för mig mycket märklig inför kommande folkomröstning. Här kommer "vi och dom– känslan" fram igen. För mig, som är aktiv politiker, spelar det inte någon som helst roll. Den representativa demokratin, som jag värnar starkt för, är värd ett antal mil extra. Tycker det finns andra mer väsentligare frågor att diskutera inför folkomröstningen än en eventuell placering av ett kommunhus.
Även i mitt parti, Kristdemokraterna, finns olika åsikter om en eventuell sammanslagning av våra kommuner. Jag har full respekt för att vi har olika tankar kring detta och det är med stor ödmjukhet jag har diskuterat folkomröstningen med mina partivänner i båda kommunerna. Min vilja växer sig dock större för var dag att ge våra kommande generationer ölänningar en stark kommun att känna sig trygg att leva och bo i. Jag vill även i framtiden ge en stark naturlig "vi-känsla" till alla som bor på Öland. Jag ser en vision, en spännande och intressant vision som gör Öland lite rundare än vad den är idag. Min önskan är nu att fler med mig kommer att rösta JA till Ölands kommun.

Inga kommentarer: